DESPRE RAPORT
 


Viitorul transportului în România

Ca stat membru al Uniunii Europene, România și-a asumat reducerea emisiilor de carbon din sectorul transporturilor. Cum putem reuși acest lucru într-o țară care se află pe ultimele locuri ca număr de puncte de reîncărcare pentru mașini electrice, cu o infrastructură feroviară învechită și un parc auto îmbătrânit? Care sunt măsurile care să asigure o tranziție echitabilă pentru operatori și consumatori?

Prin colaborarea cu Deloitte și E3M și după eforturi semnificative de aliniere a tuturor sectoarelor implicate în această transformare, a rezultat studiul Viitorul mobilității în România – o analiză econometrică a două scenarii de evoluție a sectorului transporturilor în România, pe toate segmentele și tipurile de combustibili, completată de o foaie de parcurs ce cuprinde politici și măsuri care să asigure o tranziție echilibrată și echitabilă pentru toți cei implicați.

Transport rutier
Situatia actuala
 • În decembrie 2021, existau 747 puncte de încărcare normale și cu putere ridicată.
 • Numărul vehiculelor electrice și hibrid s-a dublat în 2021 față de 2020.
 • 77% din volumele totale de mărfuri erau transportate în rețeaua rutieră în 2020.
Ce trebuie făcut?
 • În scenariul tranziției accelerate (Fit for 55) sunt necesare investiții suplimentare de 220 milioane de EUR pentru stații și puncte de încărcare cu hidrogen, GNC și GNL, accesibile publicului, care să încurajeze decarbonizarea transportului greu și, prin urmare, reducerea emisiilor în acest segment.
 • Trebuie stimulată dezvoltarea infrastructurii de încărcare electrică – publică și privată
 • Trebuie implementate zonele cu emisii scăzute în orașe și restricționat accesul vehiculelor Euro 3 și 4
 • Este necesară extinderea programelor Rabla și Rabla Plus la vehiculele comerciale, în special stimularea achiziționării de vehicule compatibile cu GNC/GNL
 • Vehiculele care folosesc GNC și GNL trebuie incluse în programul de reducere a gazelor cu efect de seră în transporturi
Transport feroviar
Situatia actuala
 • Material rulant învechit – 70% din locomotive și automotoare, 36% din vagoanele de marfă și 23% din vagoanele de pasageri au depășit durata normată de amortizare
 • DOAR 1,4% din vagoanele de marfă sunt capabile de transport multi-modal
 • Doar 37% din rețeaua feroviară este electrificată (4034 km) și doar 33% din locomotive și vagoane sunt electrice.
Ce trebuie făcut?
 • Tranziția modală de la transportul rutier de marfă la transportul feroviar și pe căile navigabile interne din scenariul tranziției accelerate (Fit for 55) va genera o reducere de 10% a emisiilor vehiculelor grele în 2030.
 • Principala contribuție pozitivă la energie și emisii provine din segmentul feroviar.
 • Este necesară tratarea cu prioritate a investițiilor în electrificarea liniilor feroviare sau, în cazul în care electrificarea nu este rentabilă, în utilizarea trenurilor cu baterii sau pile de combustie pe bază de H2
 • Implementarea unei politici fără discriminare între transportul rutier și feroviar de către Ministerul Transporturilor
Transport naval
 Situatia actuala
 • Principalele mărfuri transportate pe căile navigabile interne în 2020 sunt minereurile, produsele agricole și produsele chimice
Ce trebuie făcut?
 • Sunt necesare investiții în îmbunătățirea infrastructurii de navigație pe sectorul România Bulgaria.
 • Implementarea unui cadru de reglementarea pentru alimentarea vehiculelor și ambarcațiunilor care utilizează GNL în condiții sigure și ecologice
 • Dezvoltarea a două terminale GNL în portul Galați și portul Constanța pentru distribuție: unități de stocare și capacitate de ”buncăraj” de GNL pentru ambarcațiunile maritime și cele care circulă pe căile navigabile interne
 • Subvenționarea taxelor portuare percepute pentru acostarea navelor propulsate cu GNC sau GNL, biometan, hidrogen sau electricitate;
Combustibili
 • Este necesară o promovare la scară largă a combustibililor cu emisii reduse – acesta este pilonul cu cel mai mare impact pentru decarbonizare, cu potențialul de a reduce emisiile cu 40% până în 2050. Combustibilii alternativi incluși sunt biocombustibilii, electricitatea, GPL, GNC, GNL și H2.
 • Introducerea unui cadru de impozitare mai favorabil pentru combustibilii de tranziție cu emisii scăzute de carbon (GNC, GNL) și biocarburanți (biometan, bioetanol)
 • Revizuirea, completarea și simplificarea cadrului de reglementare pentru autorizarea stațiilor de alimentare cu GPL și GNC, pentru a asigura standarde adecvate de protecție a mediului și pentru a asigura monitorizarea adecvată a cantităților de GPL livrate în zonele urbane.
 • Stimularea infrastructurii de alimentare cu GNC și GNL prin granturi și subvenții
 • Instrument financiare pentru persoanele juridice care intenționează să dezvolte tehnologii și facilități pentru producerea de biocombustibil (și biometan) din deșeuri și materii prime nealimentare și nefurajere
 • Actualizarea Codului Administrativ pentru a permite municipalităților să închirieze suprafețe operatorilor care doresc să dezvolte infrastructura de încărcare a vehiculelor electrice;

73 mld.

reprezintă necesitățile de finanțare ale României pentru modernizarea întregii rețele de transporturi

16%

din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră din România sunt generate de sectorul transporturilor, al 3-lea cel mai mare contribuitor

18%

obiectivul îmbunătățit RES-T pe care Comisia Europeană l-a stabilit pentru România prin pachetul Fit for 55

55%

reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 este obiectivul stabilit de UE în tranziția către o economie cu amprentă de carbon scăzută

CONFERINTA
 


Misiunea 2030 – Drumul României către un transport verde

7 septembrie 2022

Hotel Radisson Blu, Bucuresti


Avem un plan. Următorul pas este implementarea, pas care poate fi îndeplinit cu succes doar printr-un parteneriat solid și o coordonare strânsă între mediul public și cel privat, între experți și mediul de afaceri, cetățeni și autorități.

Conferința ”Misiunea 2030 – Drumul României către un transport verde”, organizată de Concordia în marja Studiului privind Viitorul Mobilității în România, va oferi oportunitatea unei discuții aplicate între reprezentanții mediului de afaceri și cei ai autorităților, precum și specialiști în domeniu, la nivel național și european, un schimb de opinii despre cum este în prezent, ce dificultăți întâmpinăm, ce oportunități ni se oferă și ce bune practici care și-au dovedit deja eficacitatea putem reproduce. Împreună vom afla ce trebuie să facem ca să asigurăm o tranziție de succes la un transport cu emisii zero.

Vom reveni cu mai multe detalii legate de eveniment în perioada următoare.


Agenda

14:30 – 15:00 - Înregistrarea participanţilor


15:00 – 15:30 - Keynote speeches


15:30 – 16:00 - Prezentare concluzii Studiu Viitorul Transportului în România


16.00 – 17:00

Panel – De la bicicletă la avion. Cum putem reduce emisiile din toate modurile de transport

Sectorul transporturilor cuprinde diverse moduri și segmente, fiecare cu caracteristici specifice, dar conectate în același timp, evoluțiile dintr-un segment influențând un altul. Astfel, pentru a avea o strategie de reducere a emisiilor eficientă și incluzivă din punct de vedere economic și social, este necesar ca toate modurile de transport să fie luate în considerare. Totodată, alegerile pe care le facem în materie de mobilitate sunt puternic influențate de opțiunile și facilitățile oferite. Care sunt pașii necesari pentru a încuraja tranziția și ce rol poate juca mediul privat? Ce impact ar avea asemenea măsuri asupra țintelor climatice? Acestea sunt câteva dintre întrebările la care vor răspunde participanții la acest panel dedicate viitorului verde al tuturor modurilor de transport.


17:00 – 17:15 - Pauză de cafea


17:15 – 17:30 - Special guest


17:30 – 18:30

Panel - Un viitor fără benzină și motorină? – care sunt combustibilii alternativi care ne vor ajuta să ne deplasăm în viitor

Când vorbim de alternativi, energia electrică nu este singura sursă care ne-ar putea pune în mișcare mijloacele de transport în viitor. Dacă pentru transportul rutier cu autovehiculul personal electromobilitatea este cea mai bună soluție, lucrurile se schimbă când vorbim de naval, aerian, feroviar sau rutier mediu și greu. Un întreg spectru de combustibili alternativi, care își găsesc aplicabilitatea în unul sau mai multe moduri de transport, se dezvoltă în prezent, oferind astfel soluții tehnologice pentru reducerea emisiilor în sectorul transporturilor. De la biocombustibili de generația a II-a, la hidrogen albastru, turcoaz sau verde, și combustibili sintetici, toți vor fi folosiți în propulsia vehiculelor. În ce măsură vor fi utilizați în România și cum putem stimula producția acestora, dar și oportunitățile și provocările aduse de aceste tehnologii emergente vom afla de la participanții acestui panel tematic.


18:30-19:15 - Evening talk Future Energy Leaders


19:15 – 20:30 - Cina & networking

SPEAKERS
 


Cei care construiesc drumul spre 2030

SPONSORI

Sponsori conferință „Misiunea 2030 – Drumul României către un transport verde”

 

Sponsori studiu “Viitorul Transportului în România”

 
MEDIA
 

 

Video

    

Infografice

Factssheets

Galerie foto

CONTACT
 


Confederația Patronală Concordia

str. Ion Ghica, nr. 13, Ghica House, București
office@confederatia-concordia.ro
www.concordia.ro

Social