DESPRE RAPORT
 


Viitorul transportului în România

Ca stat membru al Uniunii Europene, România și-a asumat reducerea emisiilor de carbon din sectorul transporturilor. Cum putem reuși acest lucru într-o țară care se află pe ultimele locuri ca număr de puncte de reîncărcare pentru mașini electrice, cu o infrastructură feroviară învechită și un parc auto îmbătrânit? Care sunt măsurile care să asigure o tranziție echitabilă pentru operatori și consumatori?

Prin colaborarea cu Deloitte și E3M și după eforturi semnificative de aliniere a tuturor sectoarelor implicate în această transformare, a rezultat studiul Viitorul mobilității în România – o analiză econometrică a două scenarii de evoluție a sectorului transporturilor în România, pe toate segmentele și tipurile de combustibili, completată de o foaie de parcurs ce cuprinde politici și măsuri care să asigure o tranziție echilibrată și echitabilă pentru toți cei implicați.

Transport rutier
Situatia actuala
 • În decembrie 2021, existau 747 puncte de încărcare normale și cu putere ridicată.
 • Numărul vehiculelor electrice și hibrid s-a dublat în 2021 față de 2020.
 • 77% din volumele totale de mărfuri erau transportate în rețeaua rutieră în 2020.
Ce trebuie făcut?
 • În scenariul tranziției accelerate (Fit for 55) sunt necesare investiții suplimentare de 220 milioane de EUR pentru stații și puncte de încărcare cu hidrogen, GNC și GNL, accesibile publicului, care să încurajeze decarbonizarea transportului greu și, prin urmare, reducerea emisiilor în acest segment.
 • Trebuie stimulată dezvoltarea infrastructurii de încărcare electrică – publică și privată
 • Trebuie implementate zonele cu emisii scăzute în orașe și restricționat accesul vehiculelor Euro 3 și 4
 • Este necesară extinderea programelor Rabla și Rabla Plus la vehiculele comerciale, în special stimularea achiziționării de vehicule compatibile cu GNC/GNL
 • Vehiculele care folosesc GNC și GNL trebuie incluse în programul de reducere a gazelor cu efect de seră în transporturi
Transport feroviar
Situatia actuala
 • Material rulant învechit – 70% din locomotive și automotoare, 36% din vagoanele de marfă și 23% din vagoanele de pasageri au depășit durata normată de amortizare
 • DOAR 1,4% din vagoanele de marfă sunt capabile de transport multi-modal
 • Doar 37% din rețeaua feroviară este electrificată (4034 km) și doar 33% din locomotive și vagoane sunt electrice.
Ce trebuie făcut?
 • Tranziția modală de la transportul rutier de marfă la transportul feroviar și pe căile navigabile interne din scenariul tranziției accelerate (Fit for 55) va genera o reducere de 10% a emisiilor vehiculelor grele în 2030.
 • Principala contribuție pozitivă la energie și emisii provine din segmentul feroviar.
 • Este necesară tratarea cu prioritate a investițiilor în electrificarea liniilor feroviare sau, în cazul în care electrificarea nu este rentabilă, în utilizarea trenurilor cu baterii sau pile de combustie pe bază de H2
 • Implementarea unei politici fără discriminare între transportul rutier și feroviar de către Ministerul Transporturilor
Transport naval
 Situatia actuala
 • Principalele mărfuri transportate pe căile navigabile interne în 2020 sunt minereurile, produsele agricole și produsele chimice
Ce trebuie făcut?
 • Sunt necesare investiții în îmbunătățirea infrastructurii de navigație pe sectorul România Bulgaria.
 • Implementarea unui cadru de reglementarea pentru alimentarea vehiculelor și ambarcațiunilor care utilizează GNL în condiții sigure și ecologice
 • Dezvoltarea a două terminale GNL în portul Galați și portul Constanța pentru distribuție: unități de stocare și capacitate de ”buncăraj” de GNL pentru ambarcațiunile maritime și cele care circulă pe căile navigabile interne
 • Subvenționarea taxelor portuare percepute pentru acostarea navelor propulsate cu GNC sau GNL, biometan, hidrogen sau electricitate;
Combustibili
 • Este necesară o promovare la scară largă a combustibililor cu emisii reduse – acesta este pilonul cu cel mai mare impact pentru decarbonizare, cu potențialul de a reduce emisiile cu 40% până în 2050. Combustibilii alternativi incluși sunt biocombustibilii, electricitatea, GPL, GNC, GNL și H2.
 • Introducerea unui cadru de impozitare mai favorabil pentru combustibilii de tranziție cu emisii scăzute de carbon (GNC, GNL) și biocarburanți (biometan, bioetanol)
 • Revizuirea, completarea și simplificarea cadrului de reglementare pentru autorizarea stațiilor de alimentare cu GPL și GNC, pentru a asigura standarde adecvate de protecție a mediului și pentru a asigura monitorizarea adecvată a cantităților de GPL livrate în zonele urbane.
 • Stimularea infrastructurii de alimentare cu GNC și GNL prin granturi și subvenții
 • Instrument financiare pentru persoanele juridice care intenționează să dezvolte tehnologii și facilități pentru producerea de biocombustibil (și biometan) din deșeuri și materii prime nealimentare și nefurajere
 • Actualizarea Codului Administrativ pentru a permite municipalităților să închirieze suprafețe operatorilor care doresc să dezvolte infrastructura de încărcare a vehiculelor electrice;

73 mld.

reprezintă necesitățile de finanțare ale României pentru modernizarea întregii rețele de transporturi

16%

din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră din România sunt generate de sectorul transporturilor, al 3-lea cel mai mare contribuitor

18%

obiectivul îmbunătățit RES-T pe care Comisia Europeană l-a stabilit pentru România prin pachetul Fit for 55

55%

reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 este obiectivul stabilit de UE în tranziția către o economie cu amprentă de carbon scăzută

CONFERINTA
 


Misiunea 2030 – Drumul României către un transport verde

7 septembrie 2022


Conferința ”Misiunea 2030 – Drumul României către un transport verde”, organizată de Concordia în marja Studiului privind Viitorul Mobilității în România, a oferit oportunitatea unei discuții aplicate între reprezentanții mediului de afaceri și cei ai autorităților, precum și specialiști în domeniu, la nivel național și european, un schimb de opinii despre cum este în prezent, ce dificultăți întâmpinăm, ce oportunități ni se oferă și ce bune practici care și-au dovedit deja eficacitatea putem reproduce. Împreună trebuie să asigurăm o tranziție de succes la un transport cu emisii zero.

 


Viitorul Transportului e mai aproape

Peste 100 de participanți la conferința Misiunea 2030. Reprezentanți ai mediului de afaceri, oameni politici, societate civilă. Cu angajamentul Concordia de a transforma studiul într-o realitate. Atât cât ține de noi. Pentru celelalte, să încercăm să construim un dialog care să faciliteze drumul României spre țintele asumate.


Dan Șucu: 2030 nu e deloc departe. Trebuie să începem acum. Și asta face Concordia. Ne-am propus ca pe lângă toate focurile pe care trebuie inevitabil să le stingem, să ne aplecăm și asupra unor lucruri care trebuie făcute din timp. Unde trebuie cântărit, măsurat și discutat. Viitorul transporturilor este un astfel de demers. Trebuie să fim capabili să deschidem noi drumuri și alții să ne urmeze. Și facem asta.


Radu Căprău: Această reformă masivă va avea impact asupra unui număr considerabil de sectoare, de la producătorii și furnizorii de energie, industria producătoare grea, dezvoltatori de tehnologie, producători de bunuri și servicii, și toți vor trebui să contribuie la atingerea țintelor.

Industria este pregătită să sprijine eforturile prin soluții și inovații care vor conduce la o scădere a emisiilor generate de transporturi, însă are nevoie de un cadru echilibrat, care să asigure o tranziție competitivă.


Adina Vălean. Am pierdut foarte multă vreme şi bani, pentru că nu am recunoscut transparent atunci când un proiect s-a blocat. Par chestiuni de bucătărie, dar pe noi asta ne-a tras foarte mult în jos de-a lungul timpului. Sper ca acum să reuşim să deblocăm această abordare şi lucrurile să meargă mai uşor. Pentru România e foarte important să-şi dezvolte conexiunile în regiune şi să încercăm prin serviciile pe care le oferim să fim cât mai competitivi. Odată cu competitivitatea vine şi succesul în piaţă care să permită investiţia în decarbonizarea sectorului (transporturi - n.r.). Numai banii publici sau europeni nu sunt suficienţi, trebuie şi companiile să fie profitabile pentru a-şi putea face retehnologizări, pentru a-şi putea cumpăra vehicule mai noi”


SPEAKERS
 


Cei care construiesc drumul spre 2030

SPONSORI

Sponsori conferință „Misiunea 2030 – Drumul României către un transport verde”

 

Sponsori studiu “Viitorul Transportului în România”

 
MEDIA
 

 

Video

    

Infografice

Factssheets

Galerie foto

CONTACT
 


Confederația Patronală Concordia

str. Ion Ghica, nr. 13, Ghica House, București
office@confederatia-concordia.ro
www.concordia.ro

Social